آل سعود به سرنوشت صدام دچار خواهد شد

معاون فرهنگي و اجتماعي اوقاف استان اصفهان:
آل سعود به سرنوشت صدام دچار خواهد شد

معاون فرهنگي و اجتماعي اوقاف استان اصفهان با اشاره به اين که استکبار جهاني به دنبال درگيري داخلي بين مسلمانان است، گفت: آنها از اين طريق به دنبال ايجاد مانع برا ي پيشرفت کشورهاي اسلامي و خفه کردن بيداري اسلامي در منطقه هستند.

حجت‌الاسلام حسن اميري، معاون فرهنگي و اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار پورتال خبري كاشان، انقلاب يمن برگرفته از انقلاب جمهوري اسلامي ايران است، گفت: ابتداي انقلاب اسلامي ايران استکبار جهاني به وسيله صدام ۸ سال جنگ را بر مردم ايران تحميل کرد و امروز نيز به توسط عربستان و با هدف سرکوب انقلاب کشور يمن به مردم آن فشار مي آورند و آنها را سرکوب مي کنند.

وي افزود: عراق را به عنوان يک کشور شيعه در مقابل ايران قرار دادند و امروز نيز عربستان را به عنوان يک کشور اسلامي در مقابل يمن قرار داده اند، اما عربستان با دچار شدن به سرنوشت صدام و حتي زودتر از آن نابود خواهد شد، چرا که صدام بعد از جنگ با ايران صلح کرد و مدتي حکومت کرد اما عربستان شکستي مفتضحانه تر از صدام را متحمل خواهد شد.

حجت الاسلام اميري با اشاره به اين که تجاوز عربستان به يمن رسوايي براي آل سعود برجاي خواهد گذاشت، گفت: دشمن به دنبال تفرقه و درگيري بين کشورهاي اسلامي است تا از اين طريق اسلام را ناکارآمد نشان دهد که متأسفانه عربستان در اين زمينه بازيچه دست استکبار قرار گرفته است.

معاون فرهنگي و اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: عربستان يک کشور به ظاهر اسلامي است و مردم اين کشور نيز بر اين موضوع اذعان دارند، چرا که آموزه هاي اسلامي در حاکمان آن ديده نمي شود.

به گفته وي، کشورهاي غربي دلسوز مردم نيستند و به دنبال نا امني در کشورهاي اسلامي بوده و از قدرت کشورهاي اسلامي در هراس هستند، از اين رو امروز شاهد جنگ در اکثر کشورهاي اسلامي هستيم که اين وضعيت نقشه استکبار جهاني است.

وي با اشاره به اين که استکبار به دنبال درگيري داخلي بين مسلمانان است، گفت: آنها از اين طريق به دنبال ايجاد مانع براي پيشرفت کشورهاي اسلامي و خفه کردن بيداري اسلامي در منطقه هستند.

حجت الاسلام اميري هدف استکبار را مشغول کردن مسلمانان به درگيري دانست و افزود: فکر مسلمانان، بيداري، استقلال و مقاومت است که استکبار به دنبال از بين بردن اين تفکر و جلوگيري از قدرت کشورهاي اسلامي است